Tatkara2
ਦੂਸਰਾ ਅੰਕ

 

  ਸੰਪਾਦਕੀ ਆਫ਼ਟਰ ਈਫ਼ੈਕਟ ਕਵਰ ਪੇਜ
ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਨਜ਼ਮਾਂ
ਹੋਮਪੇਜ ਕਵਿਤਾ ਲਈ ਚੋਰੀ
ਚੋਰੀ/ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸ਼ਿੱਦਤ, ਸੁਆਦ ਤੇ ਚੋਰੀ
ਚੋਰੀ ਦਾ ਫ਼ਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪੁੰਨ
ਚੋਰ ਲਲਾਰੀ ਸੰਖਨਾਦ
ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕਯਾ ਨੇੜੇ ਕਿਆ ਦੂਰ
ਕਿਤਾਬ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ
ਵਿਸ਼ਵ ਕਵਿਤਾ ਪਿੰਡ ਚੋਰ ਮਾਰ
ਨਿੱਕੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸੰਤ ਜਿਆਂ ਜੈਨ
ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਮਾਸ਼ੂਕਾ ਦੌੜੀ ਚਲੀ ਆਏ
ਤੂੜੀ ਵਿਚ ਮੁੱਛ ਲਿੱਬੜੀ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੋਰ
ਤੁਰ ਗਿਆ ਫੱਕਰ ਬਹਿਸ